Multilingüisme a l’educació secundària de Catalunya: veus i esquerdes

Authors

  • Llorenç Comajoan-Colomé
  • F. Xavier Vila Universitat de Barcelona, CUSC-UB
  • Vanessa Bretxa Secretaria de Política Lingüística

Keywords:

Sociolingüística educativa, Ensenyament secundari, Actituds lingüístiques, Polifonia

Abstract

Aquest article presenta els resultats d’un estudi qualitatiu de les percepcions que tenen els docents i equips directius de 13 escoles i instituts de Manlleu, Mataró, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern al voltant de la gestió de la diversitat lingüística en general i, més en concret, als seus centres educatius de secundària (Bretxa, Comajoan i Vila, 2017). L’article es divideix en tres parts. A la primera, es presenta l’evolució del model lingüístic educatiu de Catalunya fent èmfasi en el desenvolupament de diferents sistemes d’educació multilingüe arreu del món i en l’evolució que ha fet el català en els darrers anys. A la segona, es presenta un resum de les dades obtingudes a partir de les entrevistes de l’estudi. Els resultats mostren que el català és la llengua predominant dels centres de secundària, però també hi ha evidències clares de la presència del castellà dins i fora de les aules. A la tercera part es fa una anàlisi discursiva de la polifonia dins de les entrevistes dels docents tot analitzant les veus que apareixen en el discurs directe i indirecte de les entrevistes. Els resultats d’aquesta anàlisi mostren que els docents sovint incorporen altres veus dins de les seves respostes per tal de subjectivar la pròpia perspectiva docent i donar força argumentativa a les seves intervencions.

Published

25-02-2022