Tradició, forma, coneixement: L’Ombra i altres poemes, de Marià Manent

pp. 20–62

Authors

  • Jordi Marrugat

Keywords:

Poesia, traducció, postsimbolisme, Marià Manent, L’Ombra i altres poemes

Abstract

Resum: Lectura detallada del poemari de Marià Manent L’Ombra i altres poemes (1931) que el situa en el conjunt de la trajectòria de l’autor i en el context de la poesia europea dels anys vint i trenta. Exposa com construeix un procés de coneixement postsimbolista que té per objectiu mostrar una realitat unificada i harmònica a partir de la diversitat contradictòria de l’experiència humana del món. N’analitza els recursos formals que fan possible aquesta nova mirada a la realitat; els símbols que reprèn d’una tradició literària que ja els ha carregat de significacions; o la resposta que molts poemes donen a debats contemporanis, com la relació entre poesia culta i popular o el sentit de l’ús de la infantesa i del somni en la literatura del segle XX.

Abstract: In-depth reading of Marià Manent’s L’Ombra i altres poemes (1931) which places it in the author’s entire career and in the context of European poetry of the twenties and thirties. It explains how it builds a typically post-symbolist process of knowledge that aims to show a unified and harmonious vision of the diverse and contradictory human experience of the world. It analyzes the formal resorts that make possible this new image of the reality; the symbols it takes from the literary tradition, which offers them already loaded with profound meanings; or the response that many poems give to contemporary debates, such as the relationship between high and popular poetry or the use of childhood and sleep in 20th century literature.

Published

31-01-2024